Vertrouwenspersoon

Binnen Stichting Mensen In Nood 0341 is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Het doel van de vertrouwenspersoon is om een laagdrempelig aanspreekpunt te creëren voor klachten. Het gaat dan om klachten over ongewenste omgangsvormen en integriteit, waar iedereen terecht kan die met de stichting te maken heeft.

Klanten, vrijwilligers, stagiairs en medewerkers van de diensten van Stichting Mensen In Nood 0341 kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met klachten en problemen (vertrouwelijke zaken). Dit aanspreekpunt is bedoeld voor vormen van klachten en problemen betreffende:

  • ongewenste omgangsvormen;
  • (seksuele) intimidatie;
  • pesten;
  • discriminatie;
  • agressie;

Ook is de vertrouwenspersoon beschikbaar voor (vermoedens van) zaken die de stichting schade kunnen bezorgen (integriteit).

 

Contact met de vertrouwenspersoon     

De vertrouwenspersoon is schriftelijk, telefonisch en mondeling bereikbaar.

Rinet Brinks is de vertrouwenspersoon voor Stichting Mensen In Nood 0341.

Rinet is werkzaam bij Zorgdat als vertrouwens persoon en werkt volgens procedures van deze organisatie.

Rinet is bereikbaar via telefoonnummer 06 12099799 en emailadres rinetbrinks@zorgdat.nl